Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, april 07, 2005

Anti-woord van de week

Het anti-woord van deze week is, naar aanleiding van de TBS-er in Venray, het woord 'proefverlof'. Proefverlof, een belachelijk woord en een nog belachelijker fenomeen. Eens kijken, we sluiten wat mensen op waarvan we gezegd hebben dat ze 'gevaarlijk zijn'. En dan laten we ze wat later, bij wijze van proef, deze mensen vrij om te kijken of het werkt of niet. Onderzoek doen naar deugdelijkheid van het verlof. Ja, en het is een proef he, het kan dus misgaan, hij/zij kan een meisje verkrachten, mensen in elkaar slaan, een Londsdale-trui kopen of een aanslag voorbereiden. He, het is een proef he, niet vergeten, graag je begrip daarvoor.

Samen met 'het woord' proefverlof mag wat ons betreft het hele fenomeen proefverlof van de kaart...

Voor de liefhebber, dit vindt Van Dale van proef en proefverlof:
proef (de ~, proeven)

1 onderzoek naar deugdelijkheid, naar bekwaamheid, vaardigheid enz.

proef·ver·lof (het ~)
1 bij wijze van proef verleend verlof aan een verpleegde in een inrichting of aan een gedetineerde, om te zien of hij in de maatschappij kan terugkeren

Comments on "Anti-woord van de week"

 

post a comment
eXTReMe Tracker