Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

maandag, april 04, 2005

En nu zijn wij aan de beurt!

René van Signalering Onjuist Spatiegebruik wees ons op het bestaan van de actiegroep 'Over de balk' die een paar jaar geleden met het plan kwam om het woord 'beurtbalkje' (dat balkje dat op de band van de supermarkt ligt en aangeeft dat jij je spullen op de band kunt leggen) in de Van Dale te krijgen. Dit is tot nu toe nog steeds niet gelukt... sterker nog: een gephotoshopte afbeelding die de indruk wekte dat het woord in de online Van Dale stond werd door Van Dale zelfs verboden!

Dit initiatief lijkt dus behoorlijk op ons initiatief om een palindromisch woord voor palindroom in de Van Dale te krijgen.

Meer over 'Over de Balk' en het beurtbalkje lees je op hun eigen site en de online encyclopedie Wikipedia.

(Een vermelding in/op Wikipedia is overigens een mooie eerste doelstelling voor ons!)

Comments on "En nu zijn wij aan de beurt!"

 

Blogger Bram said ... (12:26 p.m.) : 

Onze Taal heeft laten zien hoe je een nieuw woord maakt, kiest en omarmt. In casu het woord 'cryomeren'.
Noodzakelijk daarbij (hoewel niet voldoende) is de mening van enkele gerespecteerde, gerenommeerde en gereputeerde deskundigen.

Mag ik het aldus samenvatten?
In Van Dale te komen vereist een hoge ome

 

post a comment
eXTReMe Tracker