Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zondag, april 03, 2005

Cryomeren

... is het kunstmatig gevormde woord om een nieuw maatschappelijk fenomeen te beschrijven. Met de komst van dit woord en de criteria waaraan het diende te voldoen (zie Onze Taal nr. 4), vraag ik me af of begraven als term nu nog wel houdbaar is. Immers, begraven is een deelproces van de cryomatie en voldoet naar mijn oordeel dus niet (meer) aan het onderscheidingscriterium waaraan cryomeren moest voldoen. Ik ben benieuwd of en op welke wijze de "klassieke" begrafenis geduid gaat worden als tegenhanger van de beide andere methodes.

Comments on "Cryomeren"

 

post a comment
eXTReMe Tracker