Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, januari 20, 2005

Klok een palindroom?

Even inhakend op het bericht hieronder (Jeroen Pauw zei dat woorden als nestor geen palindromen zijn). Een palindroom is volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale een woord of zin dat of die ook van achteren naar voren gelezen kan worden, met of zonder behoud van de betekenis (lepel, lepel & kolk, klok als voorbeeld). Maar ik vind 't eigenlijk ook wel raar en kom veel andere definities tegen die zeggen dat het hetzelfde moet betekenen. Wie helpt me uit de brand en overtuigt me van het ongelijk van Van Dale? Als we de etymologie van palindroom bekijken kon die Dikke wel eens gelijk hebben maar als Tsirupurist ben ik eigenlijk tegen!

Comments on "Klok een palindroom?"

 

Anonymous Anoniem said ... (11:12 a.m.) : 

Volgens mij heet het dan een keerwoord, en geen palindroom

 

post a comment
eXTReMe Tracker