Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

maandag, september 05, 2005

Winston Waarstaatmnfiets, CEO Madia Republic


Een leuke rubriek in de Metro is de 'Metro Missers'. Elke dag geeft Metro daar openlijk en bloot haar spelfouten, typefouten of andere fouten weer. Meestal getipt door lezers. Wij vragen ons of Winston himself dit keer de redactie gemaild heeft. Wat wil je met zo'n naam...

Comments on "Winston Waarstaatmnfiets, CEO Madia Republic"

 

Anonymous RenĂ© said ... (11:30 p.m.) : 

En het tragische is dat ze iedere keer weer een nieuwe misser begaan wanneer ze 'Metro missers' publiceren... want dat moet natuurlijk gewoon aaneengeschreven worden: 'Metromissers', zonder spatie! Zie www.spatiegebruik.nl...

 

post a comment
eXTReMe Tracker