Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zondag, september 04, 2005

Taalproblemen in Nederland

Guus Mater van het ANP (er zijn nog goede journalisten) schreef een mooi achtergrondartikel over taal. Kreeg het doorgemaild van Peter en kan het niet laten, ook al is het een lap tekst, het hier te plaatsen...:
(Ik vraag me alleen af of het niet gewoon een vorkheftruckchauffeur is ipv vorkhefchauffeur. Maakt Mater nu zelf een taalfoutje..??)

Wil je het voor me opschrijven?

Bron: Guus Mater, ANP
Hij was een voortreffelijk vorkhefchauffeur. Altijd schadevrij gereden. ,,Maar ik heb natuurlijk geen rijbewijs. Want theorie kan ik niet volgen.'' Roel Leeuwen is de enige niet. De man die halverwege dit jaar met pensioen ging, kon lezen noch schrijven. Met die ongeletterdheid heeft hij leren leven. Een sterk geheugen is daarbij een behoorlijke steun. Veel laaggeletterden zijn er verder erg handig in hun probleem te maskeren. ,,Wil je het voor me opschrijven?'' vragen ze dan. ,,Je hebt zo'n mooi handschrift.''

Leeuwen had altijd al moeite met lezen en schrijven. De onderwijzer zette hem daarom achterin de klas. Nadat hij is gaan werken, is er niet meer veel meer van leren gekomen. Pas in het laatste jaar van zijn werkzame leven is hij op cursus gegaan. Dat was op initiatief van het bedrijf waar hij werkte. Leeuwen was bijna veertig jaar in dienst bij het bedrijf Van Gansewinkel, dat zich omschrijft als een afvaldienstverlener. Het is geen toeval dat nieuwste vuilniswagen van het bedrijf - die trouwens minder gassen uitstoot en herrie maakt dan zijn voorgangers - ongeletterden oproept zich te melden voor een cursus.

,,Nederland telt 1,5 miljoen analfabeten. Attendeer ze op hun tweede kans'', staat er op de zijkant van de wagen, voorzien van telefoonnummer. Bij de laatste eindejaarbijeenkomst opperde personeelschef Rian van Beek van de vestiging in het Noord-Brabantse plaatsje Rucphen dat het wel heel vreemd zou zijn als onder de driehonderd werknemers daar ook niet enkele laaggeletterden zouden zitten. ,,Laat dat ons weten'', was de oproep Van Beek. ,,Anders komen we er op terug.'' Hoewel ze daar niet op had gerekend, leverde de oproep vijf reacties op.

Het bedrijf stuurde de werknemers naar een Regionaal Opleidingencentrum om lessen Nederlandse taalvaardigheid te volgen. Inmiddels hebben ook andere afdelingen van het 2500 werknemers tellende bedrijf die mogelijkheid geboden. Het bedrijf zegt de laaggeletterde medewerkers te stimuleren en te begeleiden om hun achterstand en soms ook gevoelens van schaamte weg te nemen.

Als gevolg van die activiteiten is het bedrijf genomineerd voor de Alfabetiseringsprijs, een onderscheiding die op 8 september wordt uitgereikt. De Unesco heeft deze dag uitgeroepen tot Wereldalfabetiseringsdag. Staatssecretaris Rutte (Onderwijs) en prinses Laurentien, het Nederlandse boegbeeld van de Alfabetiseringsacties, komen dan in Rucphen langs.

Ze zullen er ook Fernando Pereira Da Silva treffen. De Portugees woont al 32 jaar in Nederland. Hij spreekt de taal vlot, maar schrijven bleef een probleem. ,,Ik had moeite zinnen goed te laten lopen, schreef sommige woorden ook binnenstebuiten, achterstevoren of met dubbele letters waar het niet hoort'', zei hij deze maand in de Ganseveer, het bedrijfsblad. Hij schaamde zich er voor. Was hij maar veel eerder een dergelijke cursus gaan volgen, zegt hij nu. Hij raadt iedereen aan dat te doen. ,,Als je je taalprobleem wegstopt, is dat erg. Als anderen je taalprobleem kennen, kunnen ze je helpen. Je voelt je er beter bij. Gewoon de knoop doorhakken. Met twee k's.''


Bron: ANP, via Peter T.

Comments on "Taalproblemen in Nederland"

 

post a comment
eXTReMe Tracker