Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

woensdag, mei 04, 2005

Zelfvervullers

In de laatste Onze Taal staat een opmerkelijke oproep. Het is een ingezonden brief van Lex van Boetzelaer uit Zeewolde. Hij schrijft dat het vreemd is dat 'palindroom' zelf geen palindroom is, net zoals veel andere woorden niet zelfverwijzend zijn. Hij oppert om 'draaiaard' te gaan gebruiken (waar hebben we dat eerder gehoord??), en meldt dat Battus ooit 'symmys' heeft voorgesteld.

Zijn stuk gaat overigens niet alleen over de palindroom. Zo komt hij met 'ragnaam' (Maanrag is overigens allang een stukje anagramsoftware...) voor de anagram en 'tweedubbelvoud' voor pleonasme. Hij wil graag een verzameling van zelfverwijzende woorden aanleggen, en daarom doet de redactie van Onze Taal een oproep om zelfvervullers in te sturen.

Heel mooi initiatief, onze verzameling zoals sogologos, droowoord, taalaat en draaiaard houden we nog even voor ons zelf maar als we er een gekozen hebben zijn Onze Taal en Lez van B. de eerste die het horen!

Eis reversie! Een palindroom voor palindroom!

Comments on "Zelfvervullers"

 

post a comment
eXTReMe Tracker