Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zondag, mei 01, 2005

Fautje

Dit raadsel kwam ik tegen in het laatste boek van Kees van Beijnum (Het Verboden Pad):

"In deze zin staan twee fauten."

Comments on "Fautje"

 

Anonymous Anoniem said ... (9:41 p.m.) : 

beetje elliptische constructie als je 't mij vraagt: het aantal van 'twee' slaat op het meervoud van 'fauten' terwijl dat meervoud juist wordt bepaald door het aantal... mooi gevonden.
Sybilla

 

Blogger eco said ... (9:53 p.m.) : 

Volgens mij wordt bedoeld: één taalkundige faut, en de inhoudelijke faut: er staat maar één faut, de zin op zichzelf klopt ook niet; faut nummer twee...

 

Anonymous Novi O'Magum said ... (12:09 p.m.) : 

"Deze zin is onwaar".

 

post a comment
eXTReMe Tracker