Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, april 14, 2005

Taalkr8

Taaloffensief onder VMBO jongeren van start
(Bron: ANP Perssupport)

Stichting Lezen & Schrijven organiseert samen met de Purmerendse Scholengemeenschap, locatie W.J. Bladergroen en prominenten het taalevenement voor VMBO-ers onder de naam Taalkr8! Dit taalevenement vindt plaats op woensdag 20 april aanstaande en heeft als doel om het belang van lezen en schrijven op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen bij scholieren. De hele school wordt op 20 april geïnspireerd om op een andere, leuke manier met taal om te gaan. In onze samenleving worden hoge eisen gesteld aan lezen en schrijven. Ook voor jongeren is taal onmisbaar voor hun toekomst. Recent onderzoek toont aan dat naar schatting 10 procent van de 15-jarigen in Nederland functioneel analfabeet is. Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om dit terug te dringen. Lees hier het hele bericht...

Comments on "Taalkr8"

 

post a comment
eXTReMe Tracker