Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

vrijdag, mei 12, 2006

Da Vinci Mode


Juist, nu gaat HP/De Tijd wel heel vaak taalgrapjes maken...

Comments on "Da Vinci Mode"

 

Blogger webracer said ... (11:25 p.m.) : 

DaVinciCode.doc

Uit de plaatselijke krant: Dan Browns controversiële bestseller de Da Vinci Code is op het witte doek te zien. Mathieu Bemelmans, woordvoerder van bisdom Roermond, ziet kansen voor nieuwe evangelisatie.

Inspecteur De Cock loopt door de Warmoesstraat in Amsterdam, op weg naar het politiebureau om een moordzaak op te lossen. De Warmoesstraat bestaat. Er staat ook een politiebureau. In Amsterdam worden helaas moorden gepleegd en er zijn politiefunctionarissen die deze moeten oplossen. Maar bestaan inspecteur De Cock en zijn compagnon Vledder ook? Zijn de moorden die zij oplossen waar gebeurd?

Ik denk niet dat er veel mensen zijn die lang over het antwoord hoeven na te denken. Dat luidt namelijk nee! De Cock en Vledder zijn romanfiguren, bedacht door schrijver Appie Baantjer. Het zijn spannende verhalen die hij bedenkt. Zijn boeken verkopen goed en de televisieserie trekt veel kijkers. Maar iedereen weet dat het eigenlijk Piet Römer is, die in opdracht van de regisseur een tekst van buiten geleerd heeft en zijn rol heel erg goed speelt. Hetzelfde geldt voor Daziel en Pascoe, voor Morse, voor de acteurs van Crime Scene Investigation. Allemaal spannende verhalen, bedacht door schrijvers. leder weldenkend mens weet dat en niemand denkt serieus dat het er in werkelijkheid zo aan toe gaat en dat je binnen vijftig minuten een moordzaak kunt oplossen. Laat staan dat er echte lijken zouden zijn. Interessant is de vraag waarom veel mensen diezelfde gedachtegang blijkbaar niet kunnen maken als het over de Da Vinci Code gaat. Dat is namelijk ook een spannend boek dat zich afspeelt op reëel bestaande plekken en er komen ook organisaties (de katholieke kerk, het Opus Dei) in voor die werkelijk bestaan, zoals het politiekorps van Amsterdam in de verhalen van Baantjer ook echt bestaat.

Maar zowel de boeken van Baantjer als de Da Vinci Code van Dan Brown zijn romans. Volledig gefantaseerde verhalen, waarin de schrijver zijn fantasie de vrije loop laat en met historische gebeurtenissen en feiten aan de haal gaat. Dat mag, want hij schrijft een roman en in romans gebeuren altijd dingen die in werkelijkheid niet kunnen of niet daadwerkelijk gebeurd zijn.

Het verbaast mij (daarom des te meer) dat er mensen zijn die denken dat wat in de Da Vinci Code staat op waarheid berust en dat er zelfs 'bedevaarten' naar de plekken uit het boek worden gehouden. Terwijl kenners pagina voor pagina dingen kunnen aanwijzen die feitelijk niet juist zijn. Zo spreekt Brown over de monniken van het Opus Dei, terwijl deze beweging helemaal geen monniken kent en hij zet in Rome kerken neer op plekken waar ze helemaal niet staan. Zo zijn er in het boek tal van zaken aan te halen die gewoon niet kloppen. En dat is helemaal niet erg, want - nogmaals - het gaat om een roman, een krimi, maar ook niet meer dan dat.

Uitermate vervelend is natuurlijk wel dat door dit boek en de mythe die er omheen is ontstaan - in HP/De Tijd van afgelopen week heel treffend getypeerd als de Da Vinci Mode - organisaties als de katholieke kerk in een kwaad daglicht worden gesteld, zonder dat ze zich daartegen kunnen verdedigen. Want wat moet je inbrengen tegen fictie? De reacties verschillen dan ook.

Waar sommigen oproepen tot een - naar mijn mening volstrekt zinloze - boekverbranding, zien anderen (zoals bisschop J. Punt van Haarlem) in alle aandacht juist mogelijkheden voor nieuwe catechese. Dat laatste lijkt me zinvoller, te meer daar uit alle aandacht voor het boek en de film blijkt dat grote groepen mensen nauwelijks meer enig idee hebben waar de katholieke kerk voor staat en waar fantasie en werkelijkheid door elkaar beginnen te lopen. In tegenstelling tot wat Brown in de Da Vinci Code beweert, heeft de Kerk niets te verbergen. Sterker nog, we hebben een boodschap uit te dragen. Een blijde boodschap nog wel, die gaat over naastenliefde, saamhorigheid, verlossing en zicht op een gelukkiger leven. Kom maar luisteren. De kerken zijn elk weekeinde open en iedereen is welkom. Geen geheimzinnig gedoe.

En voor wie dat nog een stap te ver is: lees eens in ons belangrijkste boek: de bijbel. Minstens zo spannend als de Da Vinci Code of de nieuwste Baantjer, maar wel een boek met een boodschap. Een boodschap waarover nu al meer dan tweeduizend jaar wordt gesproken en die dieper gaat dan een discussie over onduidelijke figuren op een middeleeuws schilderij.

Gelezen op: http://groups.msn.com/GodzienmetdeogenvanChristus

 

post a comment
eXTReMe Tracker