Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

maandag, januari 30, 2006

Draaibaar bordje


Kijk, hier is een staaltje blauw Beverwijks dialect. Het bord betekent hier ter plaatse "Let op. Eind eenrichtingsverkeer", terwijl in de rest van Nederland daarvoor een driehoekbord wordt gebruikt met twee zwarte pijltjes erin. Voor alle "buitenlanders" is er een onderbord geplaatst waarin de betekenis nog eens omstandig wordt uitgelegd, maar de plaatselijke bevolking vond dat kennelijk een beetje overbodig. Leuk hè, die bordencommunicatie?

Comments on "Draaibaar bordje"

 

post a comment
eXTReMe Tracker