Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zondag, januari 08, 2006

Autologisch palindroom

Eis reversie! Palindroom voor palindroom! Dat is onze strijdkreet die helpt om onze doelstelling kracht bij te zetten. We willen immers dat palindroom een palindroom wordt. De mensen van Signalering Onjuist Spatiegebruik (dank voor de lunch!) wezen me er op dat we dus eigenlijk een autologisch woord voor palindroom willen.

Autologische woorden zijn woorden die identiek zijn aan het begrip dat door het gebruikte woord wordt aangeduid. Bijvoorbeeld: vijflettergrepig is vijflettergrepig. En vierentwintigletterwoord is een vierentwintigletterwoord. Elfletterig is elfletterig ook. En stel bijvoorbeeld dat 'draaiaard' onze winnaar wordt van de wijzoekeneenpalindroomvoorpalindroomwedstrijd dan zou draaiaard een draaiaard zijn...

We hebben overigens al aardig wat nominaties voor Eis reversie maar dat kan veel beter! Doe mee en win een mooie prijs.

Comments on "Autologisch palindroom"

 

Blogger Bram said ... (5:54 p.m.) : 

Is 'woord' dan niet de ultieme autologie? 'woord' is een woord.

(mwah, ik zeg ook maar wat, hoor ;-)

 

Blogger proton said ... (10:54 a.m.) : 

Is autologisch wel een autologisch woord?

Doordenkertje!!

 

post a comment
eXTReMe Tracker