Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, mei 19, 2005

Sorrie??Deze mooie foto stond bij dit artikel uit de Telegraaf online over de huisartsenstakingen. Ik stel voor dat onze vrienden huisartsen eerst eens Nederlands leren en dan om meer geld gaan vragen...

Comments on "Sorrie??"

 

Anonymous De Quall said ... (1:35 p.m.) : 

Logisch dat er recepten worden uitgeschreven waarbij achteraf blijkt dat het zetpillen zijn...

 

post a comment
eXTReMe Tracker