Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

woensdag, mei 18, 2005

AJBWIB

ERIC, EHBO, KLPD, ROGS, AMBU, COPI, AC en SIGMA

Hulpverleners worden in verwarring gebracht door het gebruik van tientallen onbegrijpelijke afkortingen in rampenbestrijdingsplannen. Lees verder... (Bron: Telegraaf)

(PS Wie weet wat de afkorting in de titel betekent? Of ben ik de enige die die gebruikt..?)

Comments on "AJBWIB"

 

Anonymous RenĂ© said ... (9:38 p.m.) : 

"Als je begrijpt...?" ;-)

 

Blogger Bram said ... (10:56 a.m.) : 

AlsJeBlieft: Wartaal In Blokletters

(vwhwi)

 

post a comment
eXTReMe Tracker