Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

maandag, april 24, 2006

Argetijnse Metromisser

De Metro heeft elke dag een rubriek 'Metro misser' waarin ze typefouten, spelfouten en andere foutjes uit de krant herstellen.

Nu vind ik mensen die brieven en mailtjes sturen over spellingsfouten eigenlijk zeurpieten maar toch lees ik de rubriek elke dag. En wat zagen we vandaag. Juist. Dat wordt morgen dus een Metro misser uit de Metro misser! Tenzij ik het gemist heb en het geboorteland van Maxima tegenwoordig een 'n' is kwijtgeraakt...

De mannen van Signalering Onjuist Spatiegebruik hebben Metro overigens al meerdere keren getipt dat Metro Misser an sich al een Metromisser is. Er hoort namelijk geen spatie tussen Metro en misser...

Comments on "Argetijnse Metromisser"

 

post a comment
eXTReMe Tracker