Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, december 08, 2005

Ontspoord?


Ok, op zich best goed dat ook spoorbeheerder ProRail eens van zich laat horen. Maar net zoals bij het spoor zelf, is hun advertentie 'net niet'. Allereerst had er volgens mij '%' of 'meter' achter de 0,4 moeten staan in de advertentie om hem leesbaarder te maken. En natuurlijk levert 'Wij zorgen dat het spoort' een enorme nominatie op voor de Headvertiser, onze prijs voor 'leuke' (taal)humor in reclame....


Comments on "Ontspoord?"

 

Blogger Gr.R. said ... (9:07 a.m.) : 

0,4% van 36000m = 144 meter, terwijl daar toch maar 40 cm spoor ligt. De 0,4 is dus toch bewust gedaan...

 

post a comment
eXTReMe Tracker