Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

donderdag, juni 09, 2005

Teletekst: taalles allochtone vrouw

Had ik dit niet al eerder (gisteren) in de Telegraaf gelezen? Dacht dat Teletekst zo snel was...:

PaVEM: taalles voor allochtone vrouw
In Den Haag heeft de Commissie PaVEM haar eindrapport gepresenteerd. PaVEM, waarin onder meer prinses Máxima en Paul Rosenmöller zaten, had als doel om de deelname van allochtone vrouwen aan de samenleving te vergroten. De commissie wil allochtone vrouwen met een taalachterstand taalles aanbieden om versneld een inburgeringscursus te kunnen volgen. De lessen beginnen in de grote steden,waar 45% van de doelgroep woont. Daarna volgen andere plaatsen. Verder zijn met gemeenten afspraken gemaakt om allochtone vrouwen aan werk te helpen. PaVEM draagt haar taken over aan de ministers Verdonk en De Geus.

Comments on "Teletekst: taalles allochtone vrouw"

 

post a comment
eXTReMe Tracker