Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

maandag, mei 30, 2005

Sedert sucks?

Havo-scholieren struikelen over 'sedert'
(Novum) - Honderden eindexamenleerlingen op het havo zijn maandag gestruikeld over het woord 'sedert' tijdens hun eindexamen Nederlands. Dat zegt een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks). Het woord 'sedert' kwam in het havo-examen Nederlands terug in het tweede deel van de samenvatting. De leerlingen moesten omschrijven hoe het toerisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorlog was verlopen', zegt de Laks-woordvoerder.

Comments on "Sedert sucks?"

 

Anonymous Maarten said ... (12:22 p.m.) : 

Voortaan alleen nog maar éénlettergrepige woorden in havo-eindexamens!

 

Blogger Anne-Lise said ... (6:17 a.m.) : 

Vorig jaar waren er veel leerlingen die het woord 'kenmerken' niet kenden.

 

Anonymous Novi O'Magum said ... (4:45 p.m.) : 

Havo? Wat is dat? Is meer dan twee greeps, dus dat snap ik niet!

 

Anonymous De mond open van verbazing said ... (4:47 p.m.) : 

Valt me mee dat ze nog een beetje kunnen lezen.

 

Anonymous Anoniem said ... (4:54 p.m.) : 

LAKS staat dus voor Landelijk Aktie Komitee Scholieren?

Doe ik nu moeilijk als ik stel dat je die woorden beter correct zou schrijven?

Huh, "correct", wat betekent dàt nu weer?!?

 

Anonymous Anoniem said ... (4:57 p.m.) : 

"Correct" is een zeer fout woord! Hoort thuis in de politiek, is een prima scheldwoord voor iedereen die zich durft te manifesteren tegen extreem-rechts!

 

Anonymous Hofje said ... (5:34 p.m.) : 

Hier blijkt wel uit hoe de ""kwaliteit" van het onderwijs tegenwoordig is

 

Anonymous ex-havist said ... (7:16 p.m.) : 

djee, als havo leerlingen willen dat de mensheid dommer wordt om tenminste hun examens te kunnen maken dan moeten ze daar in de toekomst maar de consequenties van accepteren. Namelijk allemaal SBS6 kijkers met een Shownieuws niveau.

Ik pas daarvoor!

 

Anonymous Anoniem said ... (9:18 p.m.) : 

Sedert, dit is toch wel een woord wat je in 5 havo moet weten!! En je kan het ook uit de zin opmaken, dat is toch wel havo niveau.

 

Anonymous Anoniem said ... (10:35 p.m.) : 

Ik ben heel benieuwd naar het werk van degenen die hebben opgeschreven hoe het toerisme in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog is verlopen.

 

Anonymous Anoniem said ... (11:08 p.m.) : 

misschien zouden er meer Engelse woorden in de Nederlandse opgaven moeten?

 

Anonymous Anoniem said ... (11:15 p.m.) : 

Is dit soms een sedertdelict.....?

 

Anonymous Cath said ... (8:07 a.m.) : 

Eigenlijk zou het helemaal niet uit moeten maken dat er havisten zijn die bepaalde woorden die deel uit maken van de examenvragen niet kenden, zeker niet tijdens het examen Nederlands. Eén van de vaardigheden die verondersteld wordt aangeleerd te worden in de periode voorafgaand aan het examen Nederlands is voor dit vak namelijk begrijpend lezen. Onderdeel daarvan maakt uit dat je in staat moet zijn een tekst te begrijpen zonder op de hoogte te zijn van de volledige betekenis van alle daarvan onderdeel uitmakende woorden. Het is immers zo goed als onmogelijk alle gangbare woorden van de Nederlandse taal met naam en toenaam te kennen. Het is dus prima dat het LAKS vaststeld dat het woord sedert veelal onbekend was, maar dat zou geen belemmering hebben mogen zijn de vraag correct te beantwoorden.

 

Anonymous Anoniem said ... (9:16 a.m.) : 

... dat het LAKS vaststelD (???)

 

Anonymous Fridtjof Meerlo said ... (9:20 a.m.) : 

Lapidair gesteld verloopt de ontwikkeling van het Havo sinds mijn eindexamen (eerste lichting Mammoetwet)conform voorzien. Sedert wanneer is dat gegeven op zichzelf nieuwswaardig?

 

Anonymous magister juris said ... (9:48 a.m.) : 

Ik ben verbijsterd.
Uit mijn eigen havo-tijd (begin jaren '70 van de vorige eeuw) meen ik me te herinneren dat we verplicht vijf boeken moesten lezen (NB. en niet uit de Bouquet-reeks, Witte Raven-pockets en zo meer, die werden niet geaccepteerd!). Bestaat dat nog, de verplichte boekenlijst? Moeten we nu al blij zijn als havo-scholieren ooit ten minste één boek in handen hebben gehad, al was het maar een fotoroman?
Is het einde van de westerse beschaving in zicht?

 

Anonymous Anoniem said ... (10:08 a.m.) : 

Havo-leerlingen moeten voor hun eindexamen 8 boeken hebben gelezen (voor vwo is dit 12). Hiervoor hebben ze twee jaar de tijd. Literatuurgeschiedenis is echter afgeschaft (alleen nog op vwo en dan ook minimaal), dus de algemene literatuurkennis blijft straks hangen op "De passievrucht" en "Phileine zegt sorry" (oh, sorry, dat is dus filmkennis).

 

Anonymous Anoniem said ... (10:08 a.m.) : 

In mijn tijd sprak men op de kleutertelevisie van Paulus de Boskabouter nog van "...desalniettemin en wel zo tamelijk..." Ik heb er geen noemnswaardige schade aan overgehouden...

 

Anonymous Jan P. said ... (10:10 a.m.) : 

'Struikelen over' in het bericht betekent toch echt wel 'niet begrijpen', hé? Of vonden ze het een lelijk woord? In elk geval: dat gekraak dat u hoort, is mijn klomp die breekt.

 

Anonymous Anoniem said ... (11:16 a.m.) : 

Cath, dat is wel een heel lang verhaal ben het helemaal met je eens. Als iedereen maar wat doet met de spelling en grammatica dan houdt het een keer op met begrijpend lezen.
('... het LAKS vaststeld...')

 

Anonymous Anoniem said ... (11:37 a.m.) : 

Zijn de meeste schrijvers hier nou zo eng, of alleen hun commentaren ?

Een toevallige bezoeker

 

Anonymous opa John said ... (11:49 a.m.) : 

`sedert`is toch fout gespeld, dat moet toch cd-ert zijn?

 

Anonymous Anoniem said ... (11:57 a.m.) : 

Zouden ze sinds begrijpen? Of spellen ze dat intussen since?

 

Anonymous Marjan P. / Veendam said ... (12:11 p.m.) : 

Tja, misschien moet er wat minder ingegaan worden op klachten dat het moeilijk is... Misschien zit je dan op het verkeerde schooltype? Wanneer je de eisen of het niveau van nu vergelijkt met "mijn tijd" - in 1982 las ik voor Nederlands 25 boeken, verdeeld in drie perioden (5 Middeleeuwen, 5 tot 1880, 15 na 1880 - klinkt het nu wel minder zwaar wat betreft het lezen van boeken. Maar misschien is er iets anders voor in de plaats gekomen waar leerlingen nu meer aan hebben (bv. argumenteren, begrijpend lezen - dat was "in mijn tijd" nauwelijks aan de orde.)
Het examen van 1982 bestond uit tekstverklaring en een stelopdracht. Ik heb dat examen tekstverklaring nog ("De wet van de stimulerende achterstand"), wat te denken van de volgende zinnen uit de eerste alinea:

Het was door een toeval, zo vertelt de beroemde historicus Jan Romein, dat hij de wet van de remmende voorsprong ontdekte. Hij liep - al een groot aantal jaren geleden - door Londen, waar het hem opviel dat de City nog door gas werd verlicht, terwijl de lantaarns in het Amsterdam van destijds toen al jaren elektrisch waren. Zou hier misschien een speciaal geval van Brits conservatisme aan het werk zijn? (...) Terwijl Amsterdam, waar gasverlichting nog niet zover was voortgeschreden en ouderwetse keien de straten bedekten, makkelijk op elektriciteit kon overgaan, bracht dit in Londen (vooralsnog) te hoge kosten met zich mee.

Mijn (flink oudere) nichten die nog van vóór de Mammoetwet waren, vonden echter weer dat ik er makkelijk van af kwam, zij hadden in veertien vakken examen moeten doen: hoezo vakkenpakket?

De ouders van die nichten hadden nog hele gedichten en teksten uit hun hoofd moeten leren, en kunnen opzeggen / voordragen....

Was vroeger alles beter?
Is er sprake van deflatie in het onderwijs? Moeten er aan de bovenkant van de onderwijsmarkt nieuwe schooltypen worden toegevoegd, als Havo van nu begint te lijken op Mavo van toen, als VWO-leerlingen niet voldoende Engels beheersen om op de universiteit hun academische Engelstalige studieboeken te lezen zodat de universiteit uit nood cursussen Engels gaat aanbieden aan eerstejaars? En het niveau van de gemiddelde universiteitsstudent is kennelijk ook al niet wat het wezen moet, daarom komt men met "oplossingen" als bachelor - master structuur en super-master voor "de betere studenten" (en de betere beurzen - maar dat terzijde)
Waar zijn we mee bezig....

Ik zou willen pleiten voor meer differentiatie in het onderwijs, meer niveauverschillen, en dat al op jongere leeftijd, bv. vanaf de leeftijd van tien.

Marjan P.
Veendam

 

Anonymous Anoniem said ... (12:58 p.m.) : 

Het vmbo is impopulair, dus sturen ouders hun kinderen zoveel mogelijk naar havo/vwo. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat docenten en beleidsmakers geneigd zijn zich aan te passen aan de eisen en capaciteiten van de leerlingen, ongeacht wat hun eigen idealen zijn. Als leerlingen de betekenis van 'sinds' eerst moet worden uitgelegd, dan zal een docent ze dus niet gaan wijzen op een woord als 'sedert'.

 

Anonymous Anoniem said ... (6:42 p.m.) : 

Een beetje vreemd is dat niemand van de commentatoren het bericht over 'sedert' leest als een nieuwtje over taalverandering. Wat blijkt is namelijk dat het woord 'sedert' bezig is uit te sterven. En nu je het zegt, ik gebruik het zelf eigenlijk ook nooit.

 

Anonymous Anoniem said ... (11:21 a.m.) : 

De dodo is ook uitgestorven, maar het getuigt van een gezonde algemene ontwikkeling als je ongeveer weet wat een dodo was. Dat veel Havo-scholieren blijkbaar 'struikelen' over het woordje 'sedert' heeft volgens mij niets te maken met gebrek aan capaciteiten, want zelfs op het voormalige Mavo-niveau zou 'sedert' in principe geen problemen op moeten leveren. Taalverandering is niet erg en juist noodzakelijk, maar relatief recentelijk verdwenen woorden kun je nog wel herkennen door om je heen te kijken en boeken te lezen.

 

Anonymous Erik said ... (10:45 a.m.) : 

@Marjan P.

Meer differentiatie in het onderzoek is misschien wel beter, maar volgens mij hoeven we daar niet al te veel toeren voor uit te halen. Om te beginnen moeten ze dat hele vmbo weer eens op de schop nemen. Het idee om het mavo en het lbo (zo je wilt: vbo) samen te voegen in vmbo was vooral bedoeld om de vbo'ers 'op te trekken'. Dat laatste: niets mis mee! Maar er zijn ook jongeren die net niet aan havo toe zijn en nu veroordeeld zijn tot een te lage theoretische leerweg. Dus: maak gewoon weer een aparte vbo, een mavo, een havo, enzovoorts, zodat er geen onterechte havisten ontstaan.

 

Anonymous Anoniem said ... (1:30 p.m.) : 

Kan ik erop wijzen dat sedert in Vlaanderen geenszins aan het uitsterven is? Sterker nog, in het taalgebruik van de meeste Vlaamse sprekers bemerk ik vaker sedert dan sinds.

 

Anonymous Anoniem said ... (11:39 a.m.) : 

mag ik er als Vlaming op wijzen dat naar mijn aanvoelen "sedert" niet (nooit) in spreektaal wordt gebruikt, ook niet in Vlaanderen. zelfs daar heeft men het over "sinds".inderdaad een geval van taalverandering; In formele schrijftaal zal je "sedert" nog wel eens tegenkomen.

 

Anonymous de said ... (11:41 a.m.) : 

de laatste anonymous is dus een andere dan de vorige: een Vlaamse

 

Anonymous Anoniem said ... (4:09 p.m.) : 

Weer een andere Vlaamse anonymous wil alleen maar even zeggen dat het zeker niet meer dan twee dagen geleden is "sinds" hij "sedert" nog eens is tegengekomen.

 

post a comment
eXTReMe Tracker