Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zaterdag, februari 26, 2005

Vervloekt!Via Onze Taal kwam ik op dit artikel over vloeken en taal. Vloeken en schelden is niet erg zolang je woordenschat er maar niet van krimpt, dat concluderen Onze Taal en BBC uit wat uitspraken van enkele experts. Wat denk je, zal ik dit naar de Bond tegen het Vloeken mailen of heb ik dan net zoals Frits Abrahams van het NRC een rechtzaak aan m'n broek hangen??

Frits A. van het NRC kan overigens maar beter uitkijken. De laatste keer dat de Bond tegen het Vloeken een aanklacht tegen iemand indiende was tegen Theo van Gogh...

(In het artikel op de BBC-site werd overigens ook mijn favoriete voetballer Rooney aangehaald. Hij is dus helemaal niet zo 'stout' als sommige critici zeggen...)

Comments on "Vervloekt!"

 

Anonymous Anoniem said ... (2:21 a.m.) : 

Vloeken als onderwerp op een taallog en dan http://www.sonic.net/maledicta/ niet noemen?! Kan helemaal niet.

 

Blogger alberthaanstra said ... (8:51 a.m.) : 

Hi. Nice Blog. Like soccer? Check this Dutch world championship Soccer Site In Dutch we say wk 2006

 

post a comment
eXTReMe Tracker