Busted Wereldnatuurfonds RSS Site feed:
En ook nog een Atom Site Feed

zaterdag, februari 19, 2005

Schottelslet

Dialect is (volgens ons) een mooi onderdeel van onze taal. Vanmorgen (zie twee posts hieronder) hadden we het nog over de ei en de ij en eerder hadden we het bijvoorbeeld al over het woord schottelslet. Dat woord zal vast en zeker aan bod komen tijdens de Achtste Nederlandse Dialectendag die op 12 maart in Ede wordt gehouden. Ons Genootschap gaat eens kijken of we er iemand naar toe kunnen sturen, ikzelf zit dan in de sneeuw om naar het Franse bergdialect te luisteren...

Achtste Nederlandse dialectendag
De achtste Nederlandse dialectendag zal plaatsvinden op 12 maart 2005 in congrescentrum De Reehorst in Ede (Gelderland). Het thema van de dag is 'proeven van dialect'. Centraal staat namelijk de dialectvariatie in het Nederlandse taalgebied voor allerlei zaken die in de keukensfeer thuishoren. Het gaat daarbij in de eerste plaats om dialectbenamingen voor alledaagse etenswaren en instrumenten uit de keuken. Meer... (Bron: Taalpost)

Comments on "Schottelslet"

 

post a comment
eXTReMe Tracker